Poślizgnąłeś się oblodzonym, niezabezpieczonym chodniku? Nieuważny kierowca spowodował wypadek, w którym uszkodzony został Twój samochód? Sprawca lub ubezpieczyciel kwestionuje Twoje roszczenia o odszkodowanie lub zaniża należne Ci odszkodowanie?


Adwokat Agnieszka Sołtys ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw odszkodowawczych przed sądem a także przed ubezpieczycielem. To pozwala nam zweryfikować tak zasadność roszczenia, oraz skutecznie dochodzić świadczenia w odpowiedniej wysokości.

Pomagamy w szczególności w zakresie roszczeń majątkowych (odszkodowanie m.in. za uszkodzone, utracone mienie, za szkodęw pojeździe) oraz roszczeń osobowych:

  • odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta, odpowiedzialność na przyszłość (m.in. wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, zdarzenia medyczne, inne czyny niedozwolone)
  • w związku ze śmiercią osoby najblżższej (zadośćuczynienie, odszkodowanie w związku z pogorszeniem się sytuacji życiowej, renta)
  • w związku z naruszeniem dóbr osobistych