Udzielamy porad prawnych oraz pomocy w przygotowywaniu odwołań i wniosków w ramach postępowania administracyjnego oraz odwołań i wniosków, skarg (w tym na bezczynność organów administracji publicznej), zażaleń, w ramach postępowania przed sądem administracyjnym.

Reprezentujmy także Klienta w postępowaniu przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.