Świadczymy pomoc prawną na różnych etapach spraw, w tym zarówno na etapie przedsądowym poprzez przygotowywanie pism przedprocesowych, wezwań do zapłaty, sporządzanie umów a także w postęowaniu sądowym poprzez dochodzenie roszczeń majątkowych i niemajątkowych, reprezentację przed sądem oraz pomoc prawną po uprawomocnieniu się orzeczenia.

Prowadzimy sprawy z zakresu:

  • prawa cywilnego ( o zapłatę, w zakresie ochrony dóbr osobistych, sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie),
  • spadkowego (w zakresie nabycia bądź odrzucenia spadku, testament, dział spadku , sprawy o zachowek)
  • rodzinnego (o rozwód i separację, sprawy majątkowe małżonków (w tym o podział majątku wspólnego czy alimenty), sprawy między rodzicami a dziećmi (kontakty, władza rodzicielska, alimenty) i opiekuńczego
  • prawa pracy (zasadność wypowiedzenia umowy o pracę, ustalenie istnienia stusunku pracy, o odszkodowanie, zapłatę wynagrodzenia)